การแสดงดนตรีเพลงฝรั่งเศส

DETAIL:

ในวาระครบรอบ 80 ปี ของ เจ้าชายน้อย โดย อ็องตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี วรรณกรรมเยาวชนสุดคลาสสิกที่ถูกแปลไปแล้วกว่า 560 ภาษา จนครองใจคนทั่วโลก The Cloud, โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation, Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดงานพิเศษเพื่อสื่อสารเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ เจ้าชายน้อย ผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการ ‘Talk of The Cloud : The Little Prince Planet’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567

การแสดงดนตรีเพลงฝรั่งเศส โดย ผศ.ดร.ทัศนา นาควัชระ และ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา
วัน : เสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567
สถานที่ : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เวลา : 17.30 น.

Stay updated with Pro Musica

you email